Sağlık Bakanlığı onaylı Sertifikalı İlk yardım Kursu

 

İlk Yardım Kursu Eğitim Tarihleri

İlk Yardım Kursu Eğitim Tarihleri

yetkimiz

Yetkimiz

İlk Yardım Öğretmenliği

İlk Yardım Öğretmenliği

SERTİFİKALI YANGIN EĞİTİMİ

SERTİFİKALI YANGIN EĞİTİMİ

İlk yardım Yönetmeliği kapsamında;

Toplumun temel sağlık bilgisinin arttırılması, ilk yardım bilgi ve becerisinin toplumun her bireyine öğretilmesi, tüm kamu, özel kurum ve kuruluşunda ile bütün iş yerlerindeki personel sayılarına göre ilk yardımcı bulundurulması, amacıyla;

 • Eğitim gün ve saatlerini planlayarak, çalışmaları düzenlemek.
 • Eğitimlerin standartlara uygun bir biçimde verilmesini ve sürdürülmesini sağlamak.
 • lk yardım kursu almış ve Sınavda başarı göstermiş olan katılımcılara “İlk yardımcı Sertifikası”) ve “İlk yardımcı Kimlik Belgesi” düzenlemek,
 • İlk yardımcılara ait kayıt bilgilerini ilk yardım yönetmeliğinde belirtilen şekilde tutmaktır.

(Cardio Pulmoner Ressusitation)

1. İlk yardım Eğitimciliği Kursu (Bu kurs Sağlık Çalışanları içindir)

2. İlk yardım Kursları:

a) İlkyardım eğitimi 16 (Onaltı) saat olup bu eğitim Bütün Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşlar için zorunludur.
b) Temel yaşam desteği eğitimi 2 saat,
c) OED eğitimi 2 saat,
ç) Afetlerde ilkyardım eğitimi 4 saat,
d) İlkyardım eğitici eğitimi 40 saat,
e) İlkyardım eğitici eğitmeni eğitimi 40 saat,
olarak düzenlenir.
İlk Yardım Kursuna Katılma Şartları: Kurs teorik ders ve uygulamalardan oluşur. Teorik derslerden sonra uygulamalar için 7’ şer kişilik gruplar halinde çalışılmaktadır. Çalışmalar, maket üzerinde uygulamalı olarak yapılmaktadır. Uygulamanın sonunda yazılı sınav yapılmaktadır.

Sertifikasyon: Teorik sınav ve uygulamalarda başarılı olanlara Sağlık Bakanlığı onaylı İlk yardımcı Sertifikası ve İlk yardımcı Kimlik Belgesi verilmektedir.

İlk yardım Eğitimi aldığınızda Aşağıda Belirtilen Konuları Öğrenirsiniz:

 1. Hayati tehlike arz eden bir acil durum nasıl saptanır
 2. Nasıl ve ne zaman uygun bir şekilde acil tıbbi sistemi harekete geçirmeliyiz
 3. Acil durum neticesinde nasıl fark yaratılır.
 4. Normal kalp ve ciğer fonksiyonları
 5. Temel Hayat Desteği nasıl sağlanır
 6. Nefes yolunun tıkanması durumunda ne yapmak gereklidir (Boğulma)
 7. Kalp krizi ve/veya felç durumu için risk faktörleri nelerdir
 8. Kalbinizle nasıl dost olursunuz.

Bakanlık Onaylı İlk Yardım Sertifikası eğitimlerini inceleyebilirsiniz.

İlk yardım eğitici eğitmeni olmak için;

İlkyardım eğitimcisi olmak isteyen tıp doktoru dışındaki sağlık personeli beş gün (40 saat) lük eğitime katılır. Bu eğitimin sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlara üç günlük ilkyardım uygulamaları eğitim becerisi kursu verilir ve eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlara, mesul müdür tarafından imzalanarak Sağlık Müdürü tarafından onaylanan “İlkyardım Eğitmeni Sertifikası”

Sağlık çalışanları için İlk yardım Eğitici Eğitimi toplam eğitim süresi;
Standart İlkyardım Eğitimi: 5 gün [40 saat]

İlkyardım Eğitimci Eğitimi (online): 3 gün

Yüz yüze Eğitim: 2 gün

2022 yılı ilk yardım eğitimlerimiz devam etmektedir.

Tıp doktorları ise üç günlük ilkyardım uygulamaları eğitim becerisi kursuna katılarak eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlara, mesul müdür tarafından imzalanarak Sağlık Müdürü tarafından onaylanan “İlkyardım Eğitmeni Sertifikası”

Eğitimci eğitmeni olmak isteyen sağlık personeli ise ilkyardım eğitmeni olarak en az beş ilkyardımcı eğitimi verdiğini belgelediği takdirde beş gün (40 saat) lük eğitimci eğitmenliği kursuna katılarak eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlara “Eğitimci Eğitmeni Sertifikası”

Eğitim programlarında başarısız olanlara bir sınav hakkı daha verilir.

İlk yardım eğitiminde yasal düzenleme;

İlkyardım Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin arttırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin toplumun her bireyine öğretilmesi, her kamu, özel kurum ve kuruluşunda personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması, bu doğrultuda eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitmeni yetiştirecek ve ilkyardım eğitimi düzenleyecek kuruluş ve merkezlerin açılış, işleyiş ve denetimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.”

İlkyardımcı ve zorunlu ilkyardımcı istihdamı;

Madde 16 – ( Değ: 18.03.2004 -25406 R G ) Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.

İlk yardım kursunu tamamlayarak, sınavda başarılı olan kursiyerlere ilk yardım sertifikası tanzim edilir. Bu sertifikanın geçerlilik süresi alınış tarihi itibariyle üç yıldır. Üç yılını dolduran kursiyerlerimize süre dolmadan bir ay önce hatırlatma yapmaktayız.

NEDEN İLK YARDIM?

Bir hayatı tehlikeye düşüren bir durum karşısında, sağlık görevlilerinden yardım gelinceye kadar, kazazedenin hayatın kurtarılması ya da kazazedenin durumunun daha da kötüleşmesini önlemek için, ilaç kullanılmadan yapılan uygulamaya ilk yardım denir.

Belirli bir eğitim almış ve insan vücuduna müdahale etme alanında yasalarla yetkilendirilmiş kişilerce yapılan, ilaçlı müdahalelere acil tedavi denir ve ilk yardım kavramı ile karıştırılmamı gerekmektedir. İlkyardım eğitimi almış olmak bir kişiyi sağlık personeli yapmaz.

İlk yardım uygulamalarının öncelik sırasıyla üç temel amacı vardır;

1-) Hayatı kurtarmak ve yaşamının sürdürülmesini sağlamak

2-) Durumun daha da kötüye gitmesini engellemek,

3-) Mevcut olanaklar ölçüsünde iyileşmeyi kolaylaştırmak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan denetimlerde: iş kanununa göre bir kurumda on kişiden fazla istihdam eden ve bu iş yerleri tehlikeli işler kapsamı altında faaliyet gösteriyorlarsa her on personelinin birisine ilk yardım eğitimi ve ilk yardım sertifikası aldırmaları kanuni bir zorunluluktur. Bu eğitimleri ilk yardım kursları tarafından uzman eğiticiler vermektedir.

İlk yardım eğitiminde gösterilen heimlich manevrası hakkında bilgilendirme.