İlk Yardım Eğitimi Almak İçin 10 Neden

İlk yardım eğitimi almak için 10 neden pek çok örnekle verilebilir. Nitekim ülkemizde trafik kazaları nedeniyle her yıl yaklaşık 7000 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 300 bin kişi yaralanmaktadır. Ölümlerin ve kalıcı yaralanmaların büyük bir kısmı, kargaşa ve paniğin hakim olduğu ilk dakikalarda ve yanlış nakil esnasında gerçekleşmektedir.

Son 100 yıl içerisinde depremler nedeniyle ülkemizde ölen insan sayısı 78 bin civarındadır. En çok hayat söndüren depremlerde de görülmüştür ki, halkın kendisi en çok hayat kurtaran olmuştur.

Ev kazaları nedeniyle her yıl binlerce kişi yaralanmakta ve sakat kalmaktadır. Acil Servislere başvuran kişilerin 1/3’ünün nedeni ev kazalarıdır. İlk yardım bilgisi sadece trafik kazaları ya da deprem gibi afetlerde değil hayatın her alanında gereklidir. Ani kalp hastalıklarına bağlı olarak yaşanan ölümler tüm dünyada sıklıkla görülmektedir. Söz konusu durumlarda yapılan ilk yardım ile kişinin hayatta kalma ihtimali %6 ile %55 arasında değişiklik göstermektedir. Türkiye’de de yaralanan ve sakatlanan binlerce kişinin nedeni ev kazalarıdır. Tüm bu durumlarda hayatta kalabilmeniz ve daha sağlıklı olabilmeniz için İlk yardım kursuna gitmek için 10 neden aklınıza gelmeli. Nitekim örneklerle de belirtilebilir ki, ilk yardım bilgisi hayatımızın her alanında ihtiyaç duyabileceğimiz bir bilgidir.

İlk yardım kursuna gitmek için 10 neden şu şekildedir;

1) İlk müdahalenin bilinçli bir şekilde yapılması, hayat kurtarmaya yardımcı olur.

2) İlk yardım bilinci olan kişiler ani gelişen olaylar karşısında daha temkinli olur.

3) Toplum bilincinde yerleşmemiş ilk yardım bilinci ilk yardım kursları sayesinde aşılabilir.

4) Kişilerin olası sağlık problemleri varsa ve ilk yardım kursuna giderse, hastalıklara karşı korunma bilinci gelişir. Bu sayede hastalığını daha erken tanıyarak, erken teşhis yaptırabilir.

5) İlk yardım bir insanlık görevidir. Bu nedenle her insanın ilk yardım kursuna gitmesi gerekmektedir.

6) Birey kendisinin ve çevresindekilerin güvenliğini arttırabilmesi için ilk yardım bilmelidir.

7) Trafik kazalarında ilk yardım bilgisi ilk müdahale için oldukça önem teşkil etmektedir. Nitekim ilk yardım hayat kurtarabilir.

8) Doğal afetlerde yaşanan olaylarda pek çok kişi yaralanmaktadır. İlk müdahalenin nasıl olacağının bilinmesi, hayat kurtarabilir.

9) Ülkemizde 2017 yılı içerisinde 95 bin civarı iş kazası meydana gelmiştir. İş kazası ve ev kazaları nedeniyle hastanelere giden pek çok kişi bulunmakta. Hastaneye gitmeden önce bilinçli bir ilk yardım uygulanması, kalıcı sakatlanmaların azalmasında yardımcı olacaktır.

10) Solunum, kanama, dolaşım, şok ve ağır yaralanma gibi durumların tanınması, bir olay anında ilk yardım görevlilerine doğru bilgi aktarımı yapabilmenize yardımcı olacaktır.

İlk yardım kursuna gitmek için 10 neden özetlenerek söylenebilir ki, kişilerin geçirdikleri kazayı daha hafif atlatabilmelerine yardımcı olmak için vardır. Bu nedenle her bireyin ilk yardım bilgisinin olması gerekmektedir.

İlk Yardım Neden Önemli?

İlk yardım neden önemli? sorusu pek çok örnekle verilebilir. Nitekim kaza örnekleri de, İlk yardım neden önemli? sorusuna cevap olabilecek niteliktedir. İlk yardım dil, ırk, din, cinsiyet, yaş ya da coğrafya fark etmeksizin, insanların hayatlarını devam ettirdiği sürece başlarına gelebilecek iş, trafik, ev ya da afet gibi olaylar sonucunda ilk yapılacak müdahaleyi kapsamaktadır.

Nerede yaşandığının ya da o an nerede olunduğunun pek bir önemi olmaz. Her an başa gelebilecek söz konusu olaylar karşısında nasıl davranılacağının bilinmesi şüphe gerektirmeksizin bir adım önde olmanıza sağlayacaktır. Genel olarak bakıldığında ise ilk yardım hayat kurtarma veya olası tehlikeleri en az seviyeye indirmeye yönelik bir işlemdir. Bu nedenle geniş kitleler tarafından bilinmesi oldukça önem arz etmektedir.

İnsanlığa huzurlu ve sağlıklı bir yaşam kalitesi sunabilmek için başa gelebilecek her türlü yaralanmalardan ve kazalardan sağ kalımı arttırmak ve kalıcı sakatlanmalar yerine minimum düzeyde hasar almak gereklidir. Bu nedenle ilk yardım eğitiminin tüm dünyada yaygınlaşması gerekmektedir.

Kazanın gerçekleştiği bir olay yerinde ilk beş dakika oldukça önemlidir. Etkili bir ilk yardım müdahalesi ölüm oranlarını neredeyse yarı yarıya düşürmektedir. İlk yardım neden önemli? sorusu da, ilk yardımın hayat kurtarması ile açıkca ortaya çıkmaktadır.

İlk Yardımcı Kime Denir?

İlk yardımcı kime denir? sorusu, ilk yardım kurslarına gitmek isteyen bireyler tarafından sıklıkla sorulmaktadır. İlk yardımcı kime denir? sorusu açıklanacak olursa; Her türlü ani kaza, hastalık, yaralanma, zehirlenme, boğulma, afet ve benzeri durumlarda profesyonel yardım ekipleri olay yerine gelene kadar tıbbı araç gereç kullanmadan, mevcut imkanlar çerçevesinde hasta ya da yaralıya ilaçsız müdahalede bulunan ”ilk yardımcı sertifikası” almış kişiye ilk yardımcı denilmektedir.

İlk yardımcı olabilmek için Sağlık Bakanlığına bağlı, ilk yardım eğitimi verme yetkisi bulunan kurslara gitmek gerekir. Teorik ve uygulamalı 16 saatlik eğitimler sonucunda Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından uygulamalı ve teorik sınav gerçekleştirilir. Söz konusu sınavda başarılı olan kişilere Sağlık Bakanlığı onaylı, ilk yardımcı kimlik kartı ve ilk yardımcı sertifikası verilir. İlk yardımcı kime denir? sorusunun karşılığı olarak, ilk yardımcı kimlik kartına ve ilk yardımcı sertifikasına sahip olan kişiler gösterilebilir.

İlk Yardımcının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

İlk yardımcının görev ve sorumlulukları nelerdir? sorusu, ilk yardım kursuna başlamak isteyen bireyler tarafından sıklıkla sorulmaktadır. Nitekim İlk yardımcının görev ve sorumlulukları nelerdir? sorusunun cevabı şu şekildedir;

-Bir olay gerçekleştiğinde, olay yerinde bulunan kişileri organize ederek yardımcı olabilmelerini sağlar.

-Kazayı mutlaka 112‘ye haber verir. İlk yardım bildiği bilgisini 112’e bildirir.

-Soğuk kanlı olarak paniğin önlenmesine yardımcı olur. Fakat olanı farklı bir şekilde göstermez, sağlık ekiplerine doğru bilgi verir.

-Olay yerinde tehlikeli bir durum mevcutsa, kazazedeyi tehlikeli alandan uzaklaştırarak güvenliğini sağlar.

-Dolaşım, kanama, solunum, şok ve ağır yaralanma gibi durumları tanır.

-Yaptığı tanıya istinaden ilk yardım müdahalesinde bulunur.

-Öncelik sırasına göre yaralılara ilk yardım müdahalesinde bulunur.

İlk yardımcının görev ve sorumlulukları nelerdir? sorusu kapsamında pek çok örnekleme verilebilir. Fakat kısacası; ilk yardım ekipleri olay yerine gelene kadar kazazedelere ilk müdahaleyi yaparak yardımcı olmaya çalışır.

Leave a Reply