Kırıklarda, Çıkıklarda ve Burkulmalarda Ne Yapılır?

Yazımızda kırık, çıkık ve burkulmaların belirtileri ve kırıklarda, çıkıklarda ilk yardım nasıl yapılır bunları anlatacağız.

1-) KIRIKLARDA İLK YARDIM

Kırılmalarda ilk yardım

Kırılmalarda ilk yardım

Bir kaza, düşme ya da bir yere çarpma sonucu kemik üzerinde çatlak veya kırık oluşabilir. Kırığın acısı çatlağa göre daha fazla ve dayanılmazdır.

Kırık Nedir? Kemik dokusunun bozulması anlamına gelmektedir.

Kaç Çeşit Kırık Türü Vardır?

Kırık çeşitlerine göre kapalı kırık ve açık kırık olarak ikiye ayrılmaktadır.

 • 1- Kapalı kırık:

Kapalı kırıklarda deri bütünlüğü bozulmaz, çevre dokular çok fazla zarar görmez.

 • 2- Açık kırık:

Açık kırıklarda dışardan bakıldığında kemik uçları görülebilmektedir. Çevre dokular zarar görür.

Kırılmalarda ilk yardım hakkında detaylı bilgi

Kırık belirtileri

 • Şiddetli ağrı,
 • Morarma, şişlik, çürük,
 • Şekil bozukluğu,
 • Hareketliliğin kısıtlanması, hareketsizlik.

Kırıkta ilk yardım Nasıl Yapılır?

 • Hastanın sakin olması sağlanmalıdır.
 • Kanama varsa kontrol altına alınır, görünür bir yara varsa kapatılır.
 • Kırığın çevre dokulara zarar vermemesi açısından kırılan yerin hareketsizliği sağlanır, desteklenir.
 • Hasta, hastaneye sevk edilmelidir.

Atel (Destek): kırığın hareket etmesini önlemek amacıyla kullanılan sert bir malzemedir.

2-) ÇIKIKLARDA  İLK YARDIM

Çıkıklarda ilk yardım

Çıkıklarda ilk yardım

Çıkık Nedir? Eklem kemiklerinin birbirinden kalıcı olarak ayrılmasıdır. Hareket kabiliyeti hem çok zor hem de ağrılıdır.

Çıkmaya en müsait eklemler parmak, omuz, kalça, dirsek, ayak bileği ve çene eklemleridir.

Çıkık, kendiliğinden normale dönemez.

Çıkık Belirtileri Nelerdri?

 • Hareket ettikçe ağrı
 • Morarma ve şişlik
 • Şekilde bozukluk
 • Hareket kısıtlanması ya da kaybı

Çıkıkta İlk yardım Nasıl Yapılır?

 • Hareket etmemesi sağlanır, desteklenir.
 • Yerine oturtulmaya çalışılmaz.
 • Ağızdan yiyecek-içecek verilmez.
 • Ağrı kesici verilebilir.
 • Tıbbi yardım istenir (112).

3-) BURKULMALARDA İLK YARDIM

Burkulmalarda ilk yardım

Burkulmalarda ilk yardım

Burkulma Nedir? Eklemin zorlama, anı ve ters bir hareket sonucunda bağların ve çevre dokuların, normal hareket sınırını aşması, gerilmesi ve bazen de yırtılması sonucunda oluşur.

Daha çok diz, ayak ve el bileğinde meydana gelir.

Burkulma belirtileri

 • Hassasiyet
 • Şişlik, morluk
 • Hareket kısıtlılığı
 • Burkulan bölgede ağrı

Burkulmada İlk yardım Nasıl Yapılır?

 • Ekstremite (kol ya da bacak) hareket ettirilmemelidir.
 • Yükseğe kaldırılmalı.
 • Morarma ve şişliği önlemek amacıyla soğuk uygulama yapılabilir.
 • Tıbbi yardım istenir.

Zehirlenmelerde İlk Yardım

Leave a Reply