Kırık ve çıkıklarda ne yapılır?

KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALAR

1-) KIRIK

Kırılmalarda ilk yardım

Kırılmalarda ilk yardım

Bir kaza, düşme ya da bir yere çarpma sonucu kemik üzerinde çatlak veya kırık oluşabilir. Kırığın acısı çatlağa göre daha fazla ve dayanılmazdır.

Kırık, kemik dokusunun bozulması anlamına gelmektedir.

Kırık çeşitlerine göre kapalı kırık ve açık kırık olarak ikiye ayrılmaktadır.

Kapalı kırık: Kapalı kırıklarda deri bütünlüğü bozulmaz, çevre dokular çok fazla zarar görmez.

Açık kırık: Açık kırıklarda dışardan bakıldığında kemik uçları görülebilmektedir. Çevre dokular zarar görür.

Kırılmalarda ilk yardım hakkında detaylı bilgi

Kırık belirtileri

Şiddetli ağrı

Morarma, şişlik, çürük

Şekil bozukluğu

Hareketliliğin kısıtlanması, hareketsizlik

Kırıkta ilk yardım

Hastanın sakin olması sağlanmalıdır.

Kanama varsa kontrol altına alınır, görünür bir yara varsa kapatılır.

Kırığın çevre dokulara zarar vermemesi açısından kırılan yerin hareketsizliği sağlanır, desteklenir.

Hasta, hastaneye sevk edilmelidir.

Atel (Destek): kırığın hareket etmesini önlemek amacıyla kullanılan sert bir malzemedir.

2-) ÇIKIK

Çıkıklarda ilk yardım

Çıkıklarda ilk yardım

Eklem kemiklerinin birbirinden kalıcı olarak ayrılmasıdır. Hareket kabiliyeti hem çok zor hem de ağrılıdır.

Çıkmaya en müsait eklemler parmak, omuz, kalça, dirsek, ayak bileği ve çene eklemleridir.

Çıkık, kendiliğinden normale dönemez.

Çıkık belirtileri

Hareket ettikçe ağrı

Morarma ve şişlik

Şekilde bozukluk

Hareket kısıtlanması ya da kaybı

Çıkıkta ilk yardım

Hareket etmemesi sağlanır, desteklenir.

Yerine oturtulmaya çalışılmaz.

Ağızdan yiyecek-içecek verilmez.

Ağrı kesici verilebilir.

Tıbbi yardım istenir (112).

3-) BURKULMA

Burkulmalarda ilk yardım

Burkulmalarda ilk yardım

Eklemin zorlama, anı ve ters bir hareket sonucunda bağların ve çevre dokuların, normal hareket sınırını aşması, gerilmesi ve bazen de yırtılması sonucunda oluşur.

Daha çok diz, ayak ve el bileğinde meydana gelir.

Burkulma belirtileri

Hassasiyet

Şişlik, morluk

Hareket kısıtlılığı

Burkulan bölgede ağrı

Burkulmada ilk yardım

Ekstremite (kol ya da bacak) hareket ettirilmemelidir.

Yükseğe kaldırılmalı.

Morarma ve şişliği önlemek amacıyla soğuk uygulama yapılabilir.

Tıbbi yardım istenir.

Zehirlenmelerde İlk Yardım

Leave a Reply