Sedye Üzerine Yerleştirme Teknikleri

Bilindiği üzere hastanın/yaralının sedyeye doğru şekilde taşınması hastanın ölüm riskinin önüne geçmek için çok önemlidir. Sedye üzerine yerleştirme teknikleri her biri hasta/yaralı naklinde önemli bir yer tutar ve bunları bilmek hastanın/yaralının ambulansa ve ambulanstan hastaneye doğru bir şekilde taşınmasına yardımcı olur.

Hasta/Yaralı Nakli İçin Genel Kurallar

Sedyeli taşıma tekniğinde bilinmesi gereken kurallar şu şekilde sıralanabilir;

 • Hasta veya yaralı insanları taşırken, kurtarıcılar kendi sağlıklarını riske atmamalıdır.
 • Hastanın/yaralının yakının da çalışma ihtiyacı.
 • Daha uzun ve daha güçlü kas gruplarını kullanmak çok önemlidir.
 • Sırttaki gerilimi korumak için kalçalar ve dizler bükülmelidir.
 • Her iki ayağı yerden destek alarak kullanılmalı ve bir ayak diğerinin önünde tutulmalıdır.
 • Ayağa kalkarken ağırlık kalça kaslarında olmalı ve en iyi uyum için dizleri düzeltmelidir.
 • Baş her zaman düz tutulmalı ve nazikçe ve sabit bir şekilde hareket ettirilmelidir.
 • Hasta/yaralı insan; sedye üzerine yerleştirme teknikleri ve boyun, vücudun eksenine göre en az 6 destek noktasından kavranmalıdır.
 • Sorumlular tarafından yapılacak tüm eylem ve uygulamaları yönlendirecek bir sorumlu bulunmalıdır.

Sedye Yerleştirme Teknikleri

Pek çok kişinin bildiği gibi, bir hastayı/yaralıyı sedye üzerinde taşımak için farklı teknikler vardır ve her biri farklı durumlarda tercih edilmelidir. İlk yardımın başarılı bir şekilde verilebilmesi için bu tekniklerin derinlemesine bilinmesi gerekir. Sedye yerleştirme ve sedye taşıma teknikleri, hastanın/yaralının ambulanstan hastaneye hassas bir şekilde taşınmasını sağlar. Bu kapsamda sedye ile taşıma teknikleri şu şekilde sıralanabilir;

 • Kaşık teknik uygulama
 • Köprü tekniği uygulama
 • Karşılıklı durarak aynı anda kaldırma

Bu adımların her biri birkaç prosedür adımından oluşur ve hastayı/yaralıyı taşırken öngörülen prosedür adımlarını takip etmek gerekir.

Köprü Tekniği

Köprü Tekniği Nedir?

Köprü Tekniği Nedir?

Köprü tekniği temel olarak hasta/kişi sedye yan yaralanması taşınırken uygulanması gereken adımlardan oluşur. Yaralı her iki taraftan etkilenirse bu teknik 4 kurtarıcı ile uygulanır. Kurtarma ekipleri bacaklarını açar ve hasta/yaralıların üzerine hafifçe çömelir. Birinci kurtarıcı yaralının/hastanın başını omuz ve boyundan tutar, sedye üzerine yerleştirme teknikleri ikinci kurtarıcı yaralı/yaralının kalçalarını tutar ve üçüncü kurtarıcı dizini tutar. Kurtarıcının emriyle, üç kurtarıcı hastayı doğru şekilde kaldırır.

Dördüncü kurtarıcı sedyeyi arkadaşının bacaklarının arasına iter ve hasta/yaralı sedyeye düzgün şekilde yerleştirilir. Yukarıdaki adımların her biri, sedye taşıma tekniğine ait raketle tekniğinde uygulanan bir adım olarak kabul edilir.

Kaşık Tekniği

Tek taraflı yaklaşma durumunda işlem üç kurtarıcı ile yapılır. Bu teknikte kurtarıcılar temel olarak bir dizi yerde olacak şekilde hastanın/yaralının yanında diz çökerler. Hastanın/yaralı hastanın eli göğsüne konulur ve işlem adımları devam eder. Tüm kurtarıcılar uyum içinde hareket ederek ayağa birlikte kalkarlar. Aynı anda ve uyumlu bir şekilde, sedye üzerine yerleştirme teknikleri kurtarıcılar hastayı göğsüne doğru yönlendirir ve hastayı doğru bir şekilde sedyeye yerleştirir.

Karşılıklı Durarak Kaldırma Tekniği

Bu teknik esas olarak şüpheli omurilik yaralanması vakalarında uygulanır, teknik üç kurtarıcı tarafından uygulanır. İki cankurtaran, sedye üzerine yerleştirme teknikleri hasta/yaralı göğüs ile aynı hizada olacak şekilde birbirine bakacak şekilde diz çöker. Üçüncü kurtarıcı da hastanın dizine diz çöker. Bir sonraki adımda, hastanın/kurbanın kolu göğsünün önüne geri getirilir. Hasta/yaralıya düz yatması teklif edilir.

Baş cankurtaranları, kollarının baş ve boyun şaftlarını koruması için hastanın/yaralının sırtına yerleştirilir. Üçüncü kurtarıcı hastanın/yaralının dizinde durur, kollarını uzatır ve hastanın/yaralının bacağını düz tutar. Verilen sinyal ile her cankurtaran doğru hastayı/yaralıyı sedyeye kaldıracaktır.

İlk Yardım Kursu

Twitter Adresimiz: https://twitter.com/ilkyardimkursu1

Leave a Reply