Temel İlk Yardım Kursu

ilk yardım sertifikası

ilk yardım sertifikası

İlk yardımcı ve zorunlu ilk yardımcı istihdamı

Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.
İlk yardım eğitimleri “ temel ilk yardım eğitimi”, “standart ilk yardım eğitimi” olmak üzere iki kategoride verilir.

Eğitim süreleri; temel ilk yardım eğitimi için toplam iki günden az on günden çok olmamak üzere asgari on altı saat, standart ilk yardım eğitimi için toplam beş günden az on günden çok olmamak üzere asgari kırk saat olarak düzenlenir. “

Leave a Reply